Kancelaria Doradztwa Podatkowego Krzysztof Korszyłowski
Optima Biuro Rachunkowe

Zakres usług

I. Usługi księgowe

Podstawowy zakres usług księgowych:

    1. prowadzenie ksiąg rachunkowych,

    2. prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

    3. prowadzenie ewidencji ryczałtowych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

    4. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

    5. obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych,

    6. sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,

    7. doradztwo podatkowe,

II. Usługi kadrowo-płacowe

Podstawowy zakres usług kadrowo – płacowych:

1. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2. sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i PFRON,

3. prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,

4. wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników (PIT – 11),

5. pomoc w zakresie legalizacji pracy oraz pobytu cudzoziemców.

III. Zakładanie działalności gospodarczej i rejestracja spółki z o.o.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowania naszych Klientów oferujemy pełne wsparcie w zakresie założenia działalności gospodarczej. Wspólnie przechodzimy przez cały proces zakładania indywidualnej działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz rejestracji spółki z o.o. w trybie S24. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do KRS, ZUS i Urzędu Skarbowego.

IV. Sporządzenie zeznań rocznych

V. Doradztwo podatkowe